Burgerinitiatieven

Jos Reinders

Deel deze kracht!

Mijn kracht van limburg:

De kracht van Limburg wordt weerspiegeld in de honderden burgerinitiatieven die deze provincie rijk is. Hiermee bedoel ik niet het vrijwilligerswerk maar meer de initiatieven van burgers om hun woon- en leefomgeving zo in te richten dat zijzelf en hun buurtbewoners zich daarin prettig voelen. Met draagt daarbij verantwoordelijkheid voor de omgeving en de mensen om hen heen. Alleen al in Heerlen-Noord hebben zo'n 35 burgerinitiatieven 320.000 vierkante meters voormalig braakliggende terreinen veranderd in prachtige plekken voor ontmoeting, recreatie, natuurbeheer en sociaal ondernemerschap. In het logo van Limburg hoort een pictogram burgerinitiatieven!

Breng uw stem uit